Kåge

Nyktrare på sjön

Nykterheten på sjön är temat för kampanjen ”Skärp på sjön”som genomförs av två nykterhetsförbund i Västerbotten och Västernorrland. Idag är det Kåges tur att få besök.

Syftet är att försöka få till stånd en sänkning av nykterhetsgränsen på sjön, från dagens 1 promille till den som gäller i biltrafiken 0,2 promille säger kampanjledaren Åke Erikssin.