Aborrträskliden

Bilbrand

En personbil började av ännu okänd anledning brinna längs med väg 363 i Aborrträskliden utanför Lycksele. Bilen står på en parkeringsficka, ingen person har skadats.