Fler kvinnor fiskar än tidigare

Allt fler kvinnor fiskar på fritiden. Det visar en undersökning som Fiskeriverket gjort tillsamans med Statistiska Centralbyrån.

Varje år fiskar cirka en miljon vuxna svenskar på fritiden, och av dom är 35 procent kvinnor. Det är en femprocentig ökning sedan Fiskeriverkets förra undersökning, som gjordes 2004, kring svenskarnas fiskevanor.

Samvaro med familj och vänner, naturupplevelser och avkoppling från vardagen är några motiv som gör att allt fler kvinnor fiskar. Bland männens enkätsvar i undersökningen fanns också ytterligare ett annat frekvent förekommande motiv till fisket. Avkoppling är ett skäl som både kvinnor och män anger som en viktig anledning till varför dom fiskar. Det säger också inbitna fritids-fiskaren Carina Wallin i Skellefteå, men hon tycker att det behövs ännu fler kvinnor som provar på och börjar fiska.