länet

Invandrare viktiga för välfärden

För att behålla välfärden behöver Västerbotten fler invånare och just nu är det invandrarna som står för befolkningsutvecklingen i länet, säger Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör på Länstyrelsen Västerbotten.

Västerbotten behöver fler invånare. I ett allt mer avfolkat län blir det allt färre som ska försörja allt fler. För att behålla den viktiga välfärd som byggts upp måste fler betala skatt.
- I dag är det invandrarna som är motorn i länets befolkningsutveckling, säger Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör på Länstyrelsen Västerbotten.