skellefteå

Kommunen vill inte ge personlig assistans

Skellefteå kommun överklagar ett beslut i Länsrätten om personlig assistans till en medelålders man.

Enligt länsrätten och Brukarstödscentra i Västerbotten har mannen sådan utvecklingsstörning att han inte i praktiken kan ta ansvar för och sköta sitt dagliga liv och att han behöver handgriplig hjälp med hygien, matlagning och andra aktiviteter. Därmed har han rätt till personlig assistans enligt lagen om särskilt stöd, LSS.

Kommunens socialnämnd anser däremot att det är mannens bristande vilja som gör att han inte sköter sitt personliga liv, och vill att Länsrättens dom undanröjs av Kammarrätten.