Brist på blod i blodbank

Mängderna av blod i blodbanken är låg. Situationen är inte kritisk, men blodförrådet kan snabbt minska till exempel vid en större olycka.

Mängden blod i Umeås blodbank är låg just nu. Blodgivarna tar semester och blodbussen står stilla. Men blod är en färskvara och blodbanken måste fyllas på trots att det är semestertider.

Varje år tappas det totalt 21 000 påsar blod på länets blodcentraler i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Om du är mellan 18 och 60 år kan du bli blodgivare. Men du måste vara frisk och väga mer än 50 kg.

Idag är det fler kvinnor än män som vill ge blod. Men alla kvinnor får inte ge blod, exempelvis på grund av lågt blodvärde. Inom blodgivarkåren är det därför fler män än kvinnor.

Tidigare började många män att lämna blod under lumpen. Men idag är det färre som gör lumpen och det är också färre unga män som ger blod.
– Det är ett problem, säger Birgitta Nilsson Sojka, medicinsk chef på blodcentralen i Umeå. Hon ser gärna att fler unga män kommer och lämnar blod.