Anställd åtalas för knarkbrott i sjukvården

En kvinnlig sjukvårdsanställd åtalas för ringa narkotikabrott och olovligt förfogande.

Ansvariga på landstinget har informerats av åklagaren om åtalet som skulle kunna ge två års fängelse som mest.

Kvinnan har tagit av sjukhuspreparat och injicerat morfin och stesolid som är narkotikaklassade. Enligt jouråklagare Inga-Lis Aderwall-Åström är kan det vara försvårande att den kvinnliga sjukvårdsanställde har utnyttjat en förtroendeställning genom att utnyttja arbetsgivarens egendom och inijcerat på arbetet.