Sjukstugan i Vilhelmina sjuk

Om inget görs åt inomhusklimatet på sjukstugan i Vilhemina kan sjukstugan komma att stängas. Arbetsmiljöverket har sedan 2002 krävt åtgärder, men inget har hänt. Nu sätter Arbetsmiljöverket press på landstinget att lösa problemen som funnits sedan början av 1990-talet.

Nu måste landstinget ta tag i frågan på allvar det säger Ulf Olofsson verksamhetsområdeschef för allmän service:

- Arbetsmiljöverket är ju ganska tydliga med oss här och sätter press på oss att verkligen åtgärda det här. Jag kan för dagen inte säga vilka åtgärder vi kommer att vidta. Men brevet är ju ganska tydligt från från Arbetsmiljöverket, så vi måste göra något, det säger Ulf Olofsson till P4 Västerbotten.

I skrivelsen från Arbetsmiljöverket står det bland annat att det inte finns mer att utreda och 2007 krävde Arbetsmilöjöverket i ett inspektionsmeddelande en långsiktig lösning på problemen med inomhusklimatet, en lösning som landstinget ännu inte redovisat.

Efter 1 november 2008 kan det vara förbjudet att bedriva verksamhet i lokalerna på Volgsjövägen, där anställda och besökare blivit sjuka eller upplevt problem med hälsan.

Lokalerna som sjukstugan finns i ägs av Vilhemina kommun och fastighetsägaren och landstinget har haft svårt att komma överens:

- Jo det har varit lite olika meningar om vilka åtgärder som ska vidtas, det säger Ulf Olofsson.

Men under tiden som ni har diskuterat och haft möten, har personal, besökare och tillfälligt anställda upplevt problem med inomhusklimatet. Hur viktig är deras hälsa?

- Den är ju mycket viktig, självklart är det så. Vi försöker hitta lösningar på det här frågorna hela tiden.

Att flytta ut ur lokalerna det är ett mycket stort beslut, sen olika ombyggnadsåtgärder är komplicerade och stora att göra. Men det är möjligt att det här har tagit för lång tid och det får vi ta till oss då, det säger Ulf Olofsson.

Av de 45 anställda arbetar på sjukstugan så var det enligt verksamhetschefen Karin Kopparmalm sexton personer som i mars 2008 upplever besvär på grund av inomhusklimatet i lokalerna. Även 7-8 ”gäster”, och ett antal patienter och tillresande läkare har upplevt besvär vid vistelse i lokalerna, det framgår av Arbetsmiljöverkets underrättelse till landstinget.

Reporter Inga Korsbäck