Många av länets bussar i dåligt skick

Mer än hälften av länets bussar över 3,5 ton blev underkända i besiktningen förra året. 55% blev inte godkända.

Det visar statistik från bilprovningeni den  där ingår alla bussar som går i linjetrafik i Sverige.

Även i landet i stort är siffrorna dystra.

53 procent av landets bussar blev underkända av bilprovningen.