Betalar tillbaka sjukersättning

Försäkringskassan kräver återbetalning av 550 000 kronor Ärendet gäller en 55-årig kvinna som bor i en av Umeås kranskommuner. Hon har enligt försäkringskassan sedan 2001 och fram till juni 2008 tagit emot en hel sjukersättning trots att hon bara varit berättigad till totalt 5 månader och det med halv ersättning.

Efter samkörning av register har det kommit fram att kvinnan under största delen av perioden också arbetat halvtid, ibland mer.

Kvinnan har också under tiden uppburit livränta på drygt 100 000 kronor, dessa pengar innefattas inte av detta krav på återbetalning. I Försäkringskassans beslut står det att även dessa ska utredas och eventuellt återkrävas.