Telefonuppföljning hjälper trafikskadade

Telefonuppföljning hjälper personer som skadats i trafiken. Det är också ett kostnadseffektivt komplement vid rehabiliteringen efter skador i trafikmiljö.

Carin Franzén vid Instutitionen för omvårdnad har undersökt saken och disputerar med avhandlingen vid Umeå universitet nästa vecka.

Studien berör drygt 550 personer, bilister, cyklister och fotgängare som skadats i trafiken och sökt vård vid akutmottagning.

Den grupp som fick råd och stöd via telefonuppföljning av sjuksköterska uppgav efter sex månader en allmänt högre hälsorelaterad livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen.

Bilisterna var den trafikantkategori som hade mest nytta av telefonkontakten, med mindre smärtor och besvär samt hade mindre problem att utföra sina dagliga aktiviteter.