robertsfors

Ebb i kommunens kassa

Ekonomin i Robertsfors kommun i rejäl nedförsbacke. Drygt 6 miljoner minus, enligt halvårsbokslutet.

Lars Bäckström är centerpartist och kommunalråd i kommunen. Han hoppas att kommunstyrelsen order till nämnderna går fram, så att siffrorna inte ska visa på ett minusresultat vid årets slut.

Barn och utbildingsnämndens underskott var vid halvårsskiftet 2,1 miljoner kronor, Socialanämndens drygt tre miljoner.

Kommunsstyrelsen har redan hittills i år dragit över mer än en miljon kronor, bland annat pengar till ett ridhus i Flarken. Efter fullmäktigesammanträdet i veckan tillkommer ytterligar tre miljoner. Pengarna ska delfinansiera den nya sporthallen i Bygdeå. Fullmäktige klubbade då socialdemokraternas förslag, en dyrare lösning för kommunen. Moderaterna ansåg nämligen att bägge var för frikostiga och lade ett eget förslag med mindre pengar.

Nu ska flera verksamheter tas under lupp. Ett område som kommer att få förändringar är maten till skola och omsorg.