Skellefteå

Färre dröjer på lasarettet

Under flera år har Skellefteå lasarett haft problem med att många utskrivningsklara patienter fått vänta länge på hjälp från äldreomsorgen. Men nu ska det bli bättre, efter en rad åtgärder.

Det handlar om samarbete mellan kommun och landsting, samordning av kortidsvistelseplatser och att det skapats fler äldreboendeplatser. Tillsammans har det här lättat på trycket, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunen hoppas att åtgärderna gör så att antalet utskrivningsklara inte ökar igen.