Umeå

Skolfilmfestival blir större

Skolbiofestivalen ”Tjugofem” skall rymma mer än att bara titta filmens 24 bildrutor per sekund.

Nu på onsdag arrangerar Umeå kommun en skolbiofestival för elever från förskolan upp till gymnasiet.

Filmfestivalen ska väcka tankar och leda till samtal om det filmen berättat.

Maria Engström från Mediacenter i Umeå är festivalens samordnare.

Film som spelas upp med 24 rutor per sekund har vid den här festivalen blivit något mer med workshops, föreläsningar med regissörer och filmskapartävlingar där elever får prova på att göra film.  Därför heter skolbiofestivalen ”Tjugofem”.

Festivalen är gratis för eleverna och det är många skolor som redan anmält sina elever. Målet är att festivalen ska återkomma år efter år.

Men det är inte tal om att skolfilmfestivalen ska vara en ersättare för Umeås Internationella Filmfestival som brukade vara varje år i september, men som nu lagts ner. 

Det är i stället en utbyggnad av det som fanns på Filmfestivalens skolbiodag.

Men Maria Engström som tidigare jobbade med filmfestivalen ser att behovet av filmfestivalen finns kvar i Umeå.