Sorsele

Miljödomstolen litar på Lappland Goldminers

Miljödomstolen litar på att Lappland Goldminers kommer att lösa de miljöproblem med utsläpp av tungmetaller som förekommer vid Blaikengruvan.

Gruvans konkursbo överklagade det föreläggande om åtgärder som Länsstyrelsen krävde. Den överklagan godkänns av Miljödomstolen eftersom Länstyrelsen nu är overens med den nya ägaren Lappland Goldminers om vad som ska göras.