Landstinget har inte råd att driva NUS

Västerbottens läns landsting har i framtiden inte råd att betala och själv driva Universitetsjukhuset i Umeå, det säger landstingsdirektören Tore Lövstedt.
Norrlandstingens samverkansnämnd kommer i september att ta ett beslut där man kan komma att föreslå att staten är med och betalar. Dom fyra Norrlandstingen är överens om att staten måste vara med och betala för den högspecialiserade vård som Norrlands universitetsjukhus i Umeå står för, det säger landstingsdirektören Tore Löwstedt till P4 Västerbotten, Köp och sälj systemet som är idag d.v.s att landstinget och Universitetsjukhuset i Umeå säljer vård till övriga landsting i Norrland, har spelat ut sin roll. Med sviktande befolkningsunderlag kommer det inte att hålla, redan nu är smärtgränsen nådd säger Tore Löwsted. Det är inte rimligt tycker Tore Löwsted att ett litet landsting som Västerbottens med 250 000 invånare ska stå för ökade kostnader för forskning, läkarutbildning, lokaler och dyr apparatur. Oavsett hur Universitesjukhuset drivs i framtiden, som stiftelse eller i bolagsform, med flera landsting som delägare så krävs det ändå att staten finns med på ett hörn och tar sitt ansvar så att befolkningen i norr garanteras högspecialiserad vård, det säger Tore Löwsted