Inget förbud mot mobilprat i bilen

Att prata i mobiltelefon när du kör bil kan vara lika farligt som att köra bil onykter - det menar Vägverket i en utredning om just riskerna med att prata i mobilen när du kör.
Idag presenterar Vägverket en utredning om farorna med att prata i mobiltelefon när du kör bil. Det blir inga krav på att telefonen i bilen ska vara handsfree, eftersom Vägverket kommit fram till att det är själva samtalet som blir distraherande och farligt. Om du sen håller i telefonen eller inte, det spelar mindre roll. Däremot föreslår Vägverket en skärpning av lagen, så det blir klart att mobilpratande ska kunna bli straffbart vid en olycka. Ruggero Ceci på Vägverket säger att om man pratar i telefon och kör på ett oansvarigt sätt, så ska det kunna likställas vid att man kör när man är drogpåverkad eller mycket trött.