Statens ansvar att mobiltelefoni finns i inlandet

När NMTnätet, eller glesbygdsmobilen, hotas av nedläggning måste staten ta sitt ansvar för att hela landet ska ha tillgång till mobilnät, det säger biträdande näringsminister Ulrica Messing (s) efter en uppvaktning från bland annat sametinget och skogsnäringen.
NMTnätet hotas av nedläggning eftersom antalet användare halverats dom senaste två åren. Men Ulrica Messing säger alltså att staten måste gå in med resurser. Exakt var dom pengarna ska hämtas kan hon däremot inte svara på nu idag.