Landstingsdirektör får 18 000 mer i månaden

Landstingsdirektören Tore Löwstedt får en löneförhöjning med 15 000 kronor i månaden och en tjänstebil värd 3000 per månad.
I dag beslutade landstingsstyrelsen att förlänga landstingsdirektören Tore Löwstedts förordnande i fyra år till och i samband med det så beslutades också att Löwstedt får sin lön höjd från i dag 71 300 kronor i månaden till 86 000 kronor. Han får också en tjänstebil som värderas till 3000 i månaden. Löneförhöjningen motiveras med Löwstedts stora betydelse för sjukvårdens utveckling i länet och regionen. - Löwstedt har haft låg lön jämfört med andra direktörer i landsting med universitettssjukhus, säger landstingsrådet Lewi Bergström, socialdemokrat. Landstingsstyrelsen var helt enig om att förlänga förordnandet men centerpartiet tyckte att lönehöjningen blev för stor.