Förvärv i god tro förändras 1 juli

Från och med 1 juli sker förändringar i den så kallades Godtrosförvärvslagen. Lagändringarna innebär att om man köpt något som visar sig vara stulet så spelar det ingen roll om man handlat i god tro.
Den som äger sakerna ska ha rätt att få tillbaka dom utan att behöva betala lösen - som det varit hittills Och det spelar heller ingen roll om man köpt sakerna privat eller i den vanliga handeln för begagnat eller kanske genom Pantbanken.