Storbrand på Dovamyran

Det är returpappersbalar som brinner. Området är 100 x 100 m och ca 3m högt. Räddningchef i Umeå Claes Cahier finns på plats och säger att det kommer att bli en långvarig brand. ( uppgiften från lördag 13.25 ) Att det blåser på platsen samt att tillgången på vatten är dålig gör att släckningsabetet är svårt och att spridningsrisken är stor.