Rikstrafiken utreder flygtrafiken i Norrland

Statliga Rikstrafiken har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur flygtrafiken till och från Norrland kan bli bättre.
Nu har man kommit igång med förstudier, som i höst ska redovisas och diskuteras tillsammans med representanter från hela Norrland. Det handlar om vilka faktorer som ska avgöra hur flygtrafiken ska upphandlas i framtiden säger Kjell Dahlström, generaldirektör för Rikstrafiken Utredningen kommer att presenteras nån gång i april/maj nästa år