Inte bestämt om verksamhetschef kan jobba vidare

En av de kursledare som igår fälldes för misshandel och olaga tvång vid en kurs i Ammarnäs är verksamhetschef vid vårdcentralen i Sorsele.
Britt-Inger Lundberg, biträdande sjukvårdsdirektören vid Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt säger att man ska ta ställning till om detta innebär några problem för verksamhetschefen att fortsätta jobba för landstinget. - Vi har just hämtat domen och ska nu sätta oss in i ärendet, säger Lundberg. Ställningstagande om eventuella åtgärder kommer när domen vunnit laga kraft, eftersom det är brukligt och dessutom ger sjukvårdsledningen tid att sätta sig in i ärendet.