Chefslöner orimliga

Under veckan har diskussionerna kring landstingsdirektör Tore Löwstedts nya lön fortsatt och förmånliga löner och pensionsavtal inom Umeå kommun har avslöjats. Hans DeGeer, etikprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm tycker att det dom höga lönerna är orimliga
Reaktionerna på landstingsdirektör Tore Löwstedts löneförhöjning har varit många den senaste tiden. Många upprörs över att chefens lön höjs när landstinget samtidigt ska spara kraftigt på andra håll. Ofta förklaras löneförhöjningar och pensionavtal för chefer inom den offentliga sektorn med att cheferna annars skulle gå till den privata sektorn där det är bättre betalt men det finns inget som tyder på at så är fallet säger Hans DeGeer. Han menar också att orimligt höga löner gör det svårt när kollektiva löneavtal ska slutas