Inget salmonella-kött i länet

Det finns inga tecken på att det skulle finnas salmonellasmittat kött i butikerna i Västerbotten.
Smittat griskött upptäcktes i maj vid en rutinkontroll på en gård i Östergötland. Smittan visade sig komma från svinfoder producerat vid en foderfabrik i Norrköping. Alla grisar som är positiva på salmonella avlivas och det är alltså bara djur som vid undersökning visat sig vara fria från salmonella som slaktas. Enligt det kodningssystem som används idag när köttet packeteras kan köttet spåras tillbaka via slakteriet till uppfödaren och till det enskilda djuret. -Så det är otroligt liten risk att smittat kött når länet, säger Gösta Lindmark på miljökontoret i Skellefteå, till P4 Västerbotten.