Botniabanechefer frikända

Tingsrätten i Örnsköldsvik ogillar samtliga åtal om miljöbrott i samband med byggandet av Botniabanan.
Den dåvarande vd:n för Botniabanan AB och Skanskas produktionschef vid järnvägsbygget norr om Örnsköldsvik, som våren 2002 anklagades för miljöbrott, frikändes idag vid Ångermanlands tingsrätt. Tingsrättens bedömning är männen inte uppsåtligen varit oaktsamma vid ett ras där stora mängder jord hamnade i Nylandsbäcken. Ekosystemet fick svåra skador av raset. Och grumlingen av Bryngeån var inte så allvarlig att det är åtalbart, enligt Tigsrättens bedömning. Åklagaren har inte heller lyckats bevisa att bolagen handlat oaktsamt.