Mer kamp för stugor på Nydala

Kampen för att stoppa rivningarna av sommarstugorna vid Nydalasjön i Umeå forsätter.
Nätverket för Nydalas nyttjare som i början av sommaren började rusta upp en av de rivningshotade stugorna - Holken - har nu börjat jobba med ännu ett hus. Man har fått stor stöd, säger Gudrun Norstedt från nätverket. Jan Ådén, fastighetsförvaltare på kommunen, säger att besluten om rivning står fast. Men man jobbar med en ny skötselplan för området. Och den planen ska nätverket få lämna sina synpunkter på.