För lite statspengar till maxtaxan?

Risken är uppenbar att maxtaxans ökade kostnader leder till minskad kvalitét inom barnomsorgen. Det anser i alla fall Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk riksdagsledamot från Sävar .
Hon vill nu ha svar av statsrådet Lena Hallengren vad regeringen tänker göra för att rätta till obalansen mellan å ena sidan vad regeringen gett kommunerna för att införa maxtaxan och vad maxtaxan faktiskt kostat. En obalans på 1,7 miljarder kr. Blir det inte mer statliga pengar blir kommunerna tvungna att skära i andra verksamheter. Eller minska personaltätheten för att finansiera maxtaxan. Det här rimmar illa med regeringens tidigare löften om flera tusen nya förskollärare anser kristdemokraten Gunilla Tjernberg.