Jordbruk

Nytt markstöd

Regeringen kommer inom kort att föreslå nya ekonomiska stöd för att hålla kulturlandskapet öppet hos svenska jordbruksfastighetsägare som inte kvalificerar sig för EU:s gårdsstöd.

Förslagen formuleras av Jordbruksverket och anledningen till de nya stöden är att det behövs nya stödformer eftersom EU.s stöd inte passar för en stor del av Sveriges ofta trädrika betesmarker. Markägare ska inte behöva kapa värdefull skog för att kvalificera sig för gårdsstöd, är tanken.