Färre insatser mot rattfulla

Minst 9.000 personer kör rattfulla i Sverige varje dag. Och andelen alkoholpåverkade inblandade i dödsolyckor ökar. Men polisens insatser för att stävja rattfylleriet har minskat drastiskt sedan mitten av nittiotalet.
Rattonykterheten skördar 150 liv om året i landet - och fem i länet i fjol. Både polisen och vägverket satsade ordentligt på information och kontroller för att stävja rattfylleriet under början av nittiotalet. Men nu är insatserna betydligt färre. Samtidigt har antalet rapporterade olyckor med personskador där alkohol varit inblandat ökat igen. I länet rapporterades i fjol 48 sådana olyckor, jämfört med ett trettiotal åren innan. Att polisens insatser för att stävja rattfylleriet minskat drastiskt sedan mitten av nittiotalet beror på minskade resurser och hårda prioriteringar säger Rune Pettersson, chef för trafikpolisen i Umeå. Han säger att polisen nu måste lägga mer krut på det förebyggande arbetet igen. Men hjälpen ser inte ut som Rune Pettersson skulle önska. Om du blir tagen för rattfylleri i Västerbotten består oftast stödet av ett samtal med en polis - förutom i Skellefteå där man kan få hjälp från beroendepsyk och socialtjänsten. Ett sådant samarbete ska på sikt finnas i alla länets kommuner, enligt Rune Pettersson, men när är inte klart.