Västerbottens län

Många romer kan inte läsa och skriva

Analfabetismen är stor bland romer i hela landet. Men nu vill romer i Norrbotten och Västerbotten dra i gång ett skolprojekt.

Allan Swartz i Skellefteå som är ordförande i Romska Delegationen säger att det är inte så många år sedan romer började gå i skolan.

- Vi romer har ingen skoltradition, jag som är i 40-årsåldern är den första genarationen romer som fick möjlighet att gå i skolan, säger Alan Swartz.

Det var på sjuttiotalet då Alans familj blev bofast som han klunde börja skolan .

Den gamla skollagen som gällde till slutet på 60-talet stängde ute romerna från skolan.

För att gå i skola krävdes att man var mantalsskriven i kommunerna, vilket många romer inte var.

Enligt Allan Swartz är så många som 70 procent av romerna i Norr och Västerbotten analfabeter, uppgifterna kommer från de romska riksförbunden.

Det är framför allt de äldre romerna som inte alls kan läsa och skriva men problemet är större än så, många i 30-40 årsåldern är analfabeter och de unga i skolan har svårigheter att läsa och skriva.

- Det finns inga vuxna förebilder och det har inte alltid ansetts vara viktigt med utbildning, säger Alan Sawrtz.

Nu vill romerna satsa på utbildning och i ett tre-årigt skolprojekt har de sökt pengar från EU:s socialfond. Föräldrarna ska få utbildning och vuxna romer ska finnas i skolan för att stötta de romska barnen.

Reporter Eva Brännman.

evabrannman@sr.se.