umeå

Umedalens IF tar över Olles spår

Umedalens IF tar på sig ansvaret för att det populära skidspåret Olles spår i Umeå spåras och underhålls.

Spåret har i cirka 40 års tid skötts med ideella krafter, främst av skidentusiasten Olle Jonsson.
På senare år har det varit osäkert hur spårets skötsel ska fortsätta, eftersom materiel för spårets skötsel numera finns i ett dödsbo.

Nu har Umedalens IF tagit ansvar för administrationen och ska tillsammans med andra intressenter säkra en framtida drift av det populära spåret.