Skickas utanför länet för röntgen

Landstinget vill skicka vissa röntgen patienter till andra landsting, för att komma till rätta med de långa köerna. Det gäller magnetröntgen där väntetiderna kan vara upp till ett år.

För många patienter är en röntgenundersökning avgörande, utan röntgen ingen diagnos och väntan på operation och behandling kan då bli ännu längre.
För att korta köerna ska patienter röntgas under tolv helger i Umeå och under åtta helger på lasarettet i Skellefteå. Patienter kan även komma att röntgas i Västernorrland, det säger Börje Morián verksamhetschef för röntgen i Västerbottens läns landsting.

Totalt sett är det minst 800 MR-undersökningar som man på kort tid vill med minska. De flesta MR-undersökningarna räknar landstinget att klara i egen regi.

Om patienter ska röntgas i Västernorrland och på sjukhuset i Örnsköldsvik så kommer ett vårdavtal att skrivas. Då köper Västerbottens läns landsting MR-röntgen där och det är inte vanligt.

Ungefär 25 procent av all röntgen som utförs inom västerbottens läns landsting är röntgen av patienter från andra landsting i den norra regionen.

Saknas utrustning
En orsak till väntetider på upp till ett år är att det saknas utrustning.
Men lasarettet i Lycksele kommer att få en ny MR-kamera och en forskningsmagnet ska installeras på sjukhuset i Umeå, kameror som Börje Morián tror ska vara på plats senare i höst.
Ett vårdavtal om röntgen med den privata Norrlandskliniken i Umeå kan också hjälpa till att korta köerna och i vår kommer hälso-och sjukvårdsutskottet att fatta beslut om en eventuell upphandling.

Röntgen viktig för kortare väntetider

Om Västerbottens läns landsting ska få ta del av den kömiljard som regeringen skjutit till för att korta väntetiderna inom vården så krävs det att köerna kortas rejält. När det gäller röntgen så är målet att väntetiden inte ska vara längre än tre månader och det för patienter som är lägst prioriterade, säger Börje Morián. Med kortare väntetid till röntgen så minskar väntetiden till operation.


Vårdgarantin gäller inte för undersökningar och röntgen räknas som undersökning och patienter kan idag därför inte åberopa vårdgarantin.

Inga Korsbäck