Skellefteå

Skebo vill höja hyrorna med drygt 4,5 procent

Bostadsbolaget Skelleftebostäder AB, Skebo vill höja hyrorna med 4,58 procent från och med den 1 mars 2009.

En anledning till höjningen är det ökade behovet av underhåll i de fastigheter som byggdes i slutet av 80- talet. Ett annat skäl som anges är de höjda taxorna för vatten med 25 procent jämfört med 2008. Förhandlingarna har inletts med Hyresgäsföreningen.