Fel på telefonsystem igen

Tidigt i eftermiddag fungerade den sedan igår nyckfylla dataserver som styr många av länets vårdcentralers uppringningssystem. Men nu fungerar den inte.
Nu på eftermiddagen behagade servern gå i strejk igen. Många av vårdcentralerna har kopplat om uppringen till ett manuellt läge, om betjänas av en sköterska vid en vanlig telefon. Men detta skapar köer eftersom bara ett samtal åt gången kan registreras. När hela uppringningssystemet kan vara i full funktion igen är för närvarande oklart.