umeå

Missnöje bland hemtjänstpersonal

Det råder upprörda känslor bland hemtjänstens personal i en av Umeås stadsdelar. Sedan en vecka tillbaka står de utan en gemensam lokal i det egna närområdet. Det gör att det blir lång väg till vårdtagarna.

Katrin Hansson från Hemtjänsten i Umeå  är upprörd över att två områden, Mariehem och Berghem, har slagits ihop till en stor enhet. Det innebär att det blir ett stort område att täcka för personalen och långa sträckor att cykla till vårdtagarna.
Kristina Abrahamsson, områdeschef inom äldre- och handikappomsorgen i Umeå säger att antalet vårdtagare i området har minskat och att de därför anpassat verksamheten. Hon säger också att de nu ska träffa personalen för att försöka lösa problemen.