"Lungsjukdomen silikos är bortglömd"

Den dödliga lungsjukdomen Silikos har på nytt upptäckts i Sverige.
– Att sjukdomen nu gör sitt återtåg beror nog på att den stora kunskap vi haft om den fallit i glömska, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Silikos, eller stendammslunga, skördade så många som 40 dödsoffer om året i Sverige när sjukdomen var som värst på 70- och 80-talet. Särskilt då i norra Sverige och framför allt inom gruvindustrin. Därefter trodde man att sjukdomen i princip försvann, men nu upptäcks alltså nya fall. Något stort problem är dock inte silikos i dag, menar Bengt Järvholm. 1-2 milda sjukdomsfall om året upptäcks och läkarkåren vet hur man ska tackla sjukdomen.
– Däremot är det inte roligt för den som väl drabbas. Ofta lider man socialt eftersom man tvingas byta arbete, säger Bengt Järvholm.

Trots att problemet med silikos är litet i Sverige i dag tycker Bengt Järvholm att det är bra att arbetsmiljöverket tar krafttag mot nya fall. För han menar ändå att det är oacceptabelt att sjukdomen inte är utrotad i Sverige eftersom den har skördad offer även i modern tid.
– Man ska inte behöva upptäcka nya fall med samlade kunskap som finns om den här sjukdomen. Att den dessutom för drygt tio år sedan tog livet av en arbetare är helt oacceptabelt, säger Bengt Järvholm.

Reporter: Tommy Karlsson Ravström