Överfull anstalt en möjlig orsak

Överbeläggning kan vara en bidragande orsak till att fem interner rymde från Ersbodaanstaletn i Umeå i går. Det tror Anita Eriksson, som är chef för kriminalvården i Umeå.
Fortfarande är en person på fri fot efter gårdagens rymning från Ersbodaanstalten. I år har ovanligt många fångar rymt från anstalten. I går rymde fem interner och i våras tre. Ersbodaanstalten har, liksom andra fängelser i landet, varit överbelagt det senaste halvåret. Flera interner har fått dela cell och livet i fängelset har blivit mer krävande för både interner och personal. Detta KAN vara en bidragande orsak till att så många rymt, enligt Anita Eriksson, som är chef för kriminalvården i Umeå. Ersbodaanstalten har egentligen plats för 43 interner. Men sedan i december har fängelset haft upp till 60 intagna. Orsaken till trängseln är brist på platser i landets alla fängelser. Detta har också gjort att människor dömda till längre straff nu placeras på Ersbodaanstalten. Totalt i hela landet så rymde i fjol 44 fångar från slutna anstalter. Att så många som åtta fångar flytt från Ersbodaanstalten i år är alltså mycket ovanligt. Ledningen har ansökt om ett nytt staket, men har hittills hamnat ganska långt ner på kriminalvårdsstyrelsens prioriteringslista. Rutiner har också gjorts om efter vårens incidenter. Vad som görs efter gårdagens rymning ska en utredning avgöra. Fortfarande är fängelset mer än fullbelagt och det lär dröja innan kriminalvården har hunnit bygga fler platser, tror Anita Eriksson. Någon tillbyggnad på Ersbodaanstalten är inte aktuell.