Havet blir mindre salt.

Bottenviken blir mer och mer lik en sötvattensjö än ett riktigt hav. Regniga somrar har påverkat miljön i havet i den riktningen under 2000 - talet. Det visar den miljöövervakning av Bottenviken och Bottenhavet som görs av Marina forskningscentret.

Johan Wikner som arbetar med miljöövervakningen säger att tillrinningen påverkar havet mer än något annat och vissa år har den varit ända upp mot 50 % högre än normalt. Enligt den tekniska beskrivningen av salthalt i havet ligger Bottenviken redan idag på bara 4 saltenheter jämfört med de stora haven som ligger på 33 saltenheter. Fortsätter det här kommer Bottenhavet bli mer likt Bottenviken och sötvattnet kan på sikt påverka även den egentliga Östersjön.

Reporter Örjan Holmberg.

orjan.holmberg@sr.se