Kluvet om storregion i norr

En tredejedel av norrlänningarna är för bildandet av en norrländsk storregion. Uppgifterna kommer från undersökningen Medborgare i norr 2008 som bland andra Umeå universitet står bakom.

En tredejedel av norrlänningarna vill se en storregion. Nästan lika många vill behålla dagens indelning i län.
Bland de som är för en storregion tycker de flesta att Norr- och Västerbotten ska bilda en egen region, och Jämtland och Västernorrland en annan.