Skellefteå

Kommunchefen slutar

Kommunchefen i Skellefteå David Nyberg vill lämna sin post för att på heltid arbeta som VD i Stadshuskoncernen. I 13 år har han haft båda uppdragen, men verksamheten i stadshuskoncernen har vuxit mycket under åren i och med införlivandet av Skellefteå kraft och kräver nu mer arbete.

David Nyberg skriver i ett pressmeddelande att ägarfrågorna, de stora investeringarna samt finans- och skattefrågorna kräver mer uppmärksamhet inte minst med tanke på att bolagskoncernens balansräkning uppgår till drygt 18 miljarder kronor. Omsättningen i koncernen var cirka 4,3 miljarder kronor under år 2008.

Planen är att Nygberg lämnar kommunchefsuppdraget den 1 september i år, eller tidigare om ny chef har rekryterats.