Träindustrin utan riktat stöd

Den för norra Sverige så viktiga träbranschen hotas nu när det är dåliga tider. Det anser bland andra socialdemokratiska riksdagsmannen Sven-Erik Österberg. Men regeringen vill inte sätta in riktade insatser.

I dag ställde Österberg frågan till näringsminister Maud Olofsson: Hur ska det bli med träbranschen?  Maud Olofsson svarade att hon vill inte se några enskilda branschsatsningar, utan framhöll de generella satsningar som regeringen gjort för att förbättra för företagen, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter.