Umeå

Lämna böcker automatiskt

Nu kan Umeåborna lämna igen böcker på samma sätt som att panta tomglas. På stadsbiblioteket i Umeå går det från och med idag att lämna tillbaka böcker, skivor och filmer helt automatiskt.

Arbetsmiljön kommer dessutom att förbättras för personalen eftersom risken för förslitningskador minskas kraftigt.

– Detta är ett steg i vårt långsiktiga arbete med att värna besökarnas integritet, ge bättre service ute på golvet och förbättra personalens arbetsmiljö, säger Åke Samuelsson enhetschef på Umeå stadsbilbliotek.