Skellefteå flygplats vill få internationell status

Luftfartsverket vill att regeringen skyndsamt utser Skellefteå till en så kallad ICAP-flygplats, vilket ska utläsas som internationell gemenskapsflygplats. Rent praktiskt betyder det att resenärer som flyger från utlandet till Skellefteå via Arlanda inte behöver ta ut sitt bagage och få det förtullat där.

Tidsvinsten för transferpassagerare är viktig inte minst för näringslivet, framhåller Luftfartsverket.

Flygplatsen i Skellefteå är den enda av Luftfartsverkets flygplatsen som inte är ICAP-klassad.