FN-kritik mot renbetesrättegångar

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserar återigen Sverige för hur staten hanterar samernas situation. Kritiken rör rättegångarna om samebyarnas rätt till renbete.

I en färsk rapport menar kommittén att det förekommer diskriminering av samer vid rättsliga prövningar.
Kommittén kritiserar att bevisbördan i rättegångar om land helt läggs på den samiska parten och att Sverige inte ger ekonomiskt stöd till dom samebyar som vill gå till domstol.

Det här är andra gången på kort tid som FN riktar den här sortens kritik mot Sverige.