Pengar till räddning för laxungar

Det är klart med pengar till att rädda laxungarna förbi kraftverksturbinerna i Stornorrfors.

Fiskeriverket ger nästan sex miljoner kronor till projektägaren Vindelns kommun. Pengarna motsvarar hälften av kostnaden för ett projekt som ska trygga utvandringen av laxungar, så kallad smolt, från Vindelälven till havet.

En 1,8 meter djup läns ska läggas ut så att smålaxen simmar via den nya laxtrappan och slipper att hamna i kraftverksturbinerna. 2010 ska denna smolt-avledare ligga på plats.

Vindeln hade sökt 25 miljoner kronor till projektet och det fick man inte men den resterande summan ska satsas på andra projekt för att förbättra fisket i Vindelälven.