Umeå

Ålö gör indisk frontlastare

Tillverkaren av traktorutrustning, Ålö i Brännland utanför Umeå, skall tillverka en ny lågprislastare för en traktor som tillverkas i Indien.

Det är i samarbete med CNH, en av världens ledande traktortillverkare, som den nya frontlastaren utvecklats.
Lågprisalternativen blir allt viktigare, och den här frontlastaren som är utvecklad inom Ålö är ett första steg in i ett ny typ av produkter för företaget.
Till en början ska lågprisfrontlastaren tillverkas i Brännland, men produktionsorten kan bli en annan senare.