renbetet i Nordmaling

Forskare välkomnar HD-prövning

– Domen i Nordmalingsmålet hade drag av politiskt ställningstagande och därför är det bra att Högsta domstolen prövar tvisten mellan markägarna och samebyarna, det anser forskaren Lennart Stenman som skrivit en vetenskaplig rapport om Nordmalingsmålet.

– Riksdagen stiftar lagar men här verkar det som om hovrätten tyckt att politikerna inte följt med samhällsutvecklingen, säger Lennart Stenman.
Hovrätten har enligt egen utsago inte följt gällande lag och rättspraxis och det är både häpnadsväckande och unikt, skriver Lennart Stenman i sin rapport.

Medverkade i rätten
Hovrättens dom uppfattas av Lennart Stenman som en partsinlaga för samebyarna. Han har själv medverkat som sakkunnigvittne i Nordmalingsmålet och har forskat om rättsfrågor i Lappland vid Kulturgeografiska instutitionen på Karlstads universitet.
Stenman anser inte att samebyarna bevisat att renskötsel bedivits av urminnes hävd i Nordmaling. Hans åsikter välkomnas förstås av markägarsidan.

Örjan Holmberg
orjan.holmberg@sr.se