Dags att deklarera

Idag är det sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen. Lämnar man in den för sent riskerar man att få betala en förseningsavgift på 1000 kronor.

Efter tre månader stiger avgiften till 2 000 kronor och efter fem månader kostar det 3 000 kronor.

Nästan alla – mer än 98 procent – kan numera lämna deklarationen elektroniskt via internet, telefon eller sms. Eftersom allt fler gör det slutar också Skatteverket ta emot pappersdeklarationer vid trottoarkanten sista inlämningsdagen.