Umeå

Satsar på att bli trästad 2012

Umeå Kommun vill bli trästad år 2012. Projektet handlar om att öka kunskapen om modernt byggande i trä.

I ett pressmeddelande meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott att man har beslutat att satsa sammanlagt 450 000 kronor på projektet under en fyraårsperiod.

Ett av syftena med Mål 2-projektet Trästad 2012 är att öka exporten. Hos kommunen hoppas man att en utveckling av träbyggandet kan leda till fler arbetstillfällen i Umeå. För Umeåborna kan ett resultat också bli fler träbyggnader runt om i stadsdelarna.